Članarine

I. članarine:

 

  1. Redovna članarina: 250,00kn mjesečno

 

  2. Obiteljske članarine:

  • Paket za 2 člana iste obitelji – 350,00 kn mjesečno
  • Paket za 3 člana iste obitelji – 400,00 kn mjesečno
  • Paket za 4 člana iste obitelji – 450,00 kn mjesečno
  • 5. i svaki sljedeći član iste obitelji je gratis!

Napomena: Pod pojmom “obitelj” ovdje se smatra uža obitelj koju sačinjavaju djeca i roditelji.

 

   3. Pridruženo članstvo (PČ) – besplatno.

Pridruženi član licencira se za natjecateljsku sezonu kao član TK Matulja o svom trošku (trošak liječničkog pregleda 2 puta godišnje i licence pri HTS-u), nastupa na natjecanjima pod imenom kluba ali ne koristi usluge treninga niti bilo koje druge beneficije pružene od strane kluba.

PČ dužan je navesti klub TK Matulji na svakoj prijavljenoj utrci, nastupati pod klupskim znakom, te se ponašati uzorno i na natjecanjima štititi ugled kluba.

Klub zadržava pravo razmatranja i odluke o prihvaćanju PČ za svaku pojedinu sezonu.

 

Članom kluba postaje se potpisivanjem pristupnice i ugovora o članstvu te prihvaćanjem Statuta kluba, drugih normativnih akata i odluka tijela Kluba.

 

II. Plaćanje članarine:

 

1.  Cijena treninga je godišnja članarina za cjelovitu uslugu i ne može se dijeliti na pojedine segmente ili na sate, a uplaćuje se u 10 mjesečnih rata. Tijekom kalendarske godine, članarina se plaća od mjeseca Rujna do kraja mjeseca Lipnja. U Srpnju i Kolovozu predviđeni su treninzi samo za redovne članove koji su licencirani za natjecanja pri HTS-u.

 
2. Za naknadno zatraženo članstvo obveza plaćanja počinje aktualnom ratom članarine koja dospijeva u mjesecu u kojem se članstvo zatražilo (bez obzira na datum upisa).

 
3. Članarina se plaća najkasnije do 20.tog u mjesecu za tekući mjesec.

 
4. Obaveza redovitog plaćanja članarine neovisno o prisustvu u klupskim aktivnostima, broju dolazaka na treninge ili razlogu izostanka.